Back to map

De Samen / Sami-bevolking

NORTHERN SCANDINAVIA

De Sami zijn inheemse volken die in het hoge noorden van Scandinavië leven, verdeeld over verschillende gemeenschappen in voornamelijk Noorwegen (60.000) en Zweden (ongeveer 20.000). Kleinere gemeenschappen zijn te vinden in Finland (6.000) en Rusland (ongeveer 2.000). Zij stellen dat zij reeds lang in Zweden en Noorwegen woonden voordat de Zweedse en Noorse bevolking grenzen begon te trekken en wetten en regels begon op te stellen.

Sami-gemeenschappen raakten van elkaar gescheiden doordat zij in een andere nationale staat woonden en hun nomadische levenswijze werd bemoeilijkt. Eeuwenlang volgden zij het spoor van hun rendierkudden. De rendieren, zoals de meeste dieren, houden geen rekening met het concept van verdeling van het landschap door de mens en dus ook de Sami niet. Bovendien werd het Sami-volk gekoloniseerd door Zweden en Noorwegen, zelfs tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw. Het spreken van Samische talen was bijna verboden, de beoefening van de Samische cultuur en tradities werd op alle mogelijke manieren ontmoedigd en hun erfgoed en geschiedenis werden volledig verwaarloosd in de nationale geschiedenis en het onderwijs. De Sami-cultuur werd beschouwd als duidelijk inferieur aan de Zweedse en Noorse cultuur en het beleid was erop gericht deze uit te wissen en te vervangen door de hunne.

Maar de Sami-cultuur verdween niet. Ze vochten voor hun plaats in de Scandinavische samenleving. Vandaag de dag hebben ze scholen, een Samisch parlement, Samische publieke media, maar nog steeds is hun strijd niet gestreden. Het lijkt altijd moeilijk om op lange termijn begrip te vinden tussen de traditionele manier van leven van de Sami en de meer recente natiestaten en hun drang naar een uniforme identiteit.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close